Disclaimer

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. HypotheKerkhof is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.

Copyright

De teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto’s, logo’s e.a.) op deze website mogen behalve voor privé gebruik niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u ons om toestemming vragen.

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons meldt. Wij reageren hier dan zo snel mogelijk op.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
HypotheKerkhof kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HypotheKerkhof, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HypotheKerkhof verstrekt. HypotheKerkhof kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

Waarom HypotheKerkhof gegevens nodig heeft
HypotheKerkhof verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan HypotheKerkhof uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang HypotheKerkhof gegevens bewaart
HypotheKerkhof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een half jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
HypotheKerkhof verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van HypotheKerkhof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HypotheKerkhof gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
HypotheKerkhof maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van HypotheKerkhof bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan HypotheKerkhof te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. HypotheKerkhof heeft hier geen invloed op.

HypotheKerkhof heeft Google geen toestemming gegeven om via HypotheKerkhof verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. HypotheKerkhof zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
HypotheKerkhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HypotheKerkhof maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HypotheKerkhof verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HypotheKerkhof.

Contactgegevens

HypotheKerkhof
KvK nummer: 17215332

Kanaaldijk N.W. 85
5707 LC Helmond

0492-773 117
info@HypotheKerkhof.nl

Datum laatste wijziging: 21 mei 2018