Nee is niet altijd nee

Tekst: heavymettaal.com

Nee is niet altijd nee

Ik spreek heel regelmatig met ondernemers. En het komt nogal eens voor dat ze aangeven geen hypotheek te kunnen krijgen. In gesprek met de bank waar ze bankieren vinden ze het moeilijk om een zakelijk inkomen te bepalen. Wanneer je zelf ondernemer bent, kun je immers niet zomaar een loonstrookje en een kopie van je arbeidsovereenkomst op tafel leggen. En banken zijn er niet zo happig op om kredieten te verstrekken zonder deze papieren. Een afwijzing is dus dikwijls het gevolg.

Deuren openen

Nadat ze een blauwtje bij de bank hebben gelopen, kloppen deze ondernemers dikwijls bij mij aan. En in sommige gevallen kom ik tot de conclusie dat de beoordeling van de bank te kort door de bocht was. Het is vaak wel degelijk mogelijk om een zakelijk verdieninkomen vast te stellen. En dus liggen er voor diezelfde groep klanten wél mogelijkheden om een hypotheek te kunnen verkrijgen. Eigen geld, tussentijdse cijfers, prognoses, eerder inkomen uit loondienst; dit zijn slechts een paar voorbeelden van zaken die deuren openen die eerder stevig in het slot leken te zitten.

Geen onverantwoord risico

Natuurlijk ben ik het met banken eens dat het voorzichtigheidsprincipe zwaar weegt. Een hypotheek verstrekken mag nooit een onverantwoord risico zijn. Daarom heb ik in zulke gevallen altijd nauw contact met de accountant of boekhouder van de ondernemer. Maar als we samen tot de conclusie komen dat het veilig is om het licht op groen te zetten, maak ik me daar hard voor. Dan probeer ik de deur weer open te krijgen. Een nee is echt niet altijd een nee. Een jawoord van de bank, ook al is dat in tweede instantie en na herziening van de feiten, is daar het beste bewijs voor.

Wil je ook een zakelijke second opinion? Neem dan contact met me op en ik zorg dat we snel om de tafel zitten!

Deel dit artikel:

Meer weten?

Neem contact op met Hypothekerkhof.